Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na spotkanie pt. Szlak pamięci po słupskiej nekropolii

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku serdecznie zaprasza pracowników i studentów na organizowane 15 listopada br. o godz. 10:00 kolejne z cyklu spotkanie pt. Szlak pamięci po słupskiej nekropolii. Jego celem jest uczczenie pamięci zmarłych Profesorów i Nauczycieli naszej Uczelni. Prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród pracowników i studentów Państwa Instytutów.

2017 szlak nekropolia

Galeria Akademicka


czynna: pn-pt w godzinach 8.00-15.30
zapraszamy na:

Akademia Pomorska w oczach studentów

Wystawa prac fotograficznych Dominika Windorpskiego

Galeria Akademicka ul. Boh. Westerplatte 64

Serdecznie zapraszamy