Kalendarz wydarzeń

IBN naszej Uczelni zaprasza na IV Krajową Konferencję Naukową "Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce"

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza do udziału w IV KRAJOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce”, która odbędzie się w 13 października 2017 r.  w Słupsku
Więcej informacji:

http://www.bn.apsl.edu.pl/konferencje.html#konf_07

PROGRAM KONFERENCJI

09.30-10.00 rejestracja uczestników

10.00-10.30 przywitanie uczestników, wystąpienia zaproszonych gości, otwarcie konferencji

Wręczenie certyfikatów Towarzystwa Naukowego Bezpieczeństwo i Ratownictwo

Sesja pierwsza: Zapewnianie bezpieczeństwa nad wodą Moderator: dr Krzysztof Rogowski, AP Słupsk

10.30-11.30 Problematyka zarządzania bezpieczeństwem w parkach wodnych; prof. dr hab. Wojciech Wiesner, Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław

Aspekty prawne bezpieczeństwa nad wodą, dr Sławomir Stanisław Dębski, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim

Zakaz kąpieli na kąpielisku morskim; mgr inż. Tomasz Kozak, WOPR Słupsk

Przydatność psów w ratownictwie wodnym; dr Dariusz Skalski; Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu Gdańsk

11.30-12.00 Przerwa kawowa

Sesja druga: Bezpieczeństwo nadmorskich społeczności lokalnych Moderator: dr Sylwia Kosznik-Biernacka, AP Słupsk

12.00-13.00 Postrzeganie bezpieczeństwa w filozofii przedplatońskiej; mgr Marcin Maliszewski; Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Idea community policing w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych; mgr Daniel Drozdowski; Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Zamykanie akwenów morskich źródłem utrudnień dla żeglugi i ograniczeń uprawiania rybołówstwa morskiego; mgr inż. Eugeniusz Kołpaczyński, Akademia Pomorska w Słupsku

Zagrożenia podczas imprez masowych a ich bezpieczeństwo – analiza na wybranych przykładach; mgr Albert Popławski, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

Sesja trzecia: Bezpieczeństwo zdrowotne i edukacja Moderator: dr Joanna Grubicka, AP Słupsk

14.00-14.45 Rola organizacji pozarządowych (NGO) w poczuciu bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodą podczas czasu wolnego; mgr inż. Robert Czyż, Akademia Pomorska w Słupsku

Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce; dr Piotr Lizakowski, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Współczesne trendy zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowotnego Europejczyków; dr Sylwia Kosznik-Biernacka Akademia Pomorska w Słupsku

Sesja czwarta: System ratownictwa wodnego Moderator: dr Dariusz Skalski, AWF Gdańsk

14.45-15.30 Rola WOPR w systemie ratownictwa nad morzem; mgr inż. Walderma Parus, Akademia Pomorska w Słupsku

Wykorzystanie dronów w ratownictwie wodnym; mgr Grzegorz Diemientiew, Akademia Pomorska w Słupsku

Metodyka poszukiwań w ratownictwie wodnym z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych; mgr Maciej Zaorski, Akademia Pomorska w Słupsku

15.30-16.00 Dyskusja, zakończenie konferencji

Miejsce Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej ul. Kozietulskiego 6-7, pok.72, 76-200 Słupsk

Galeria Akademicka


czynna: pn-pt w godzinach 8.00-15.30
zapraszamy na:

Akademia Pomorska w oczach studentów

Wystawa prac fotograficznych Dominika Windorpskiego

Galeria Akademicka ul. Boh. Westerplatte 64

Serdecznie zapraszamy