Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na Konferencję naukowo-metodyczną „Różnie sprawni w przestrzeni szkolnej i akademickiej"

Akademia Pomorska w Słupsku - Biuro ds. Kształcenia i Studentów, Koordynator ds. Studentów Niepełnosprawnych, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. UNICEF w Słupsku zapraszają na Konferencję naukowo- metodyczną         „Różnie         sprawni w przestrzeni szkolnej I akademickiej”. Konferencja odbędzie się 31 maja 2017r.  w godz. 10.00-17.00 w sali 414 w Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64. Patronat nad konferencją objął JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski. Celem konferencji jest ukazanie problemów i trudności, na jakie napotykają osoby niepełnosprawne i ich nauczyciele, jak również zwrócenie uwagi na potencjały, talenty, umiejętności osób różnie sprawnych. Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne. Spotkanie będzie miało charakter konferencji naukowo-metodycznej. Mamy nadzieję, że stanie się ono okazją do wymiany informacji, spostrzeżeń, doświadczeń i dobrych praktyk związanych z uczestnictwem osób z różnymi sprawnościami w przestrzeni szkolnej i akademickiej. Do udziału w konferencji zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, nauczycieli zainteresowanych problematyką, praktyków pracujących z osobami o różnych sprawnościach, jak również studentów gotowych zaprezentować swoje osiągnięcia.

Proponowana tematyka:

  1. To mi daje siłę – wsparcie osób z niepełnosprawnościami.
  2. Mogę więcej niż ci się wydaje – o różnych sprawnościach osób niepełnosprawnych.
  3. Jak to zrobić? – przygotowanie nauczycieli do wydobywania potencjału osób z różnymi sprawnościami.
  4. I co dalej? – absolwenci niepełnosprawni na rynku pracy.
  5. Uwierz we mnie! – o barierach, jakie trzeba pokonać.
  6. A jednak można! – dobre praktyki w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z propozycjami wystąpień prosimy nadsyłać do 10.05.2017 roku na adres: anna.koprowicz@apsl.edu.pl koniecznie z zaznaczeniem: „konferencja” w tytule wiadomości. Planujemy publikację najciekawszych wystąpień w monografii pokonferencyjnej.

Komitet          naukowy:
Dr hab. prof. AP Lucyna Preuss-Kuchta, Akademia Pomorska w Słupsku

Dr hab. prof. AP Agnieszka Zalewska-Meler, Akademia Pomorska w Słupsku

Dr Dominika Kurpiel, Akademia Pomorska w Słupsku

Dr Iwona Boruszkowska, Specjalny Ośrodek Szkolono-Wychowawczy w Słupsku

Komitet Organizacyjny:

Dr Anna Koprowicz, Koordynator ds. Studentów Niepełnosprawnych Akademii Pomorskiej w Słupsku – przewodnicząca komitetu

Dr Danuta Apanel, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej

Dr Iwona Gumowska, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej

Mgr Bogusława Medwid, Biuro ds. Kształcenia i Studentów Akademii Pomorskiej

Mgr Władysława Hanuszewicz, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Mgr Magdalena Skóra, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. UNICEF w Słupsku

Miejsce Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64, sala 414

Galeria Akademicka


czynna: pn-pt w godzinach 8.00-15.30
zapraszamy na:

Akademia Pomorska w oczach studentów

Wystawa prac fotograficznych Dominika Windorpskiego

Galeria Akademicka ul. Boh. Westerplatte 64

Serdecznie zapraszamy