Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na XII Konferencję z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży" pt. "Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej"

22 marca 2017 r. w godz. 9:00 - 14:00 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Starostwo Powiatowe w Słupsku i Akademia Pomorska w Slupsku zapraszają na XII Konferencję z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży: pt. "Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej", która odbędzie się w Akademii Pomorskiej, ul. Bohaterów Westerplatte 64, sala 414. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 marca 2017 r. Zaproszenie kierujemy do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek. Serdecznie zapraszamy!

Galeria Akademicka


czynna: pn-pt w godzinach 8.00-15.30
zapraszamy na:

Akademia Pomorska w oczach studentów

Wystawa prac fotograficznych Dominika Windorpskiego

Galeria Akademicka ul. Boh. Westerplatte 64

Serdecznie zapraszamy