FE UMWP  UE EFRR


Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym
w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)

Trwa opracowywanie SIWZ do zamówień publicznych: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego ICT, oprogramowania oraz mebli.

soa10Miło nam poinformować, że w dniu 4 listopada br. została podpisana umowa finalizująca projekt „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”, pozwalający stworzyć ofertę wychodzącą naprzeciw potrzebom rynku pracy.

Podpisy pod umową złożyli Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz JM Rektor dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski w obecności Starosty Słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego, Wiceprezydenta Słupska Marka Biernackiego, przedstawiciela MNiSW Piotra Mullera, radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego Czesława Elzanowskiego oraz partnerów projektu - Prezesa PARR Mirosława Kamińskiego, Prezesa SIPH Jana Czechowicza oraz Rektora WSIG prof. Stanisława Szyszko.