Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło

Współpraca

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Współpracuj z nami

Współpracuj z nami

Zapraszamy do współpracy!

Przekonanie o wzajemnych korzyściach i szansach, wynikających ze współpracy Akademii Pomorskiej z otoczeniem społeczno-gospodarczym odzwierciedla się w tworzeniu więzi i współpracy pomiędzy nauką a kulturą, oświatą, gospodarką oraz polityką. Akademia Pomorska analizuje potrzeby subregionu, w którym się rozwija, służąc mu specjalistami, aparaturą, zasobami informacyjnymi, bibliotecznymi i lokalowymi, a także swoimi osiągnięciami.

WSPÓŁPRACA

 

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA PRAKTIS - umowa z Instytutem Polonistyki AP w Słupsku

Poradnia Praktis ul.Stefana Starzyńskiego 3a, tel530 055 301; 693 469 940

Ofert usług eksperckich

Oferty dotyczące usług eksperckich oraz laboratoryjnych na rzecz instytucji publicznych i podmiotów biznesowych

Znajdziesz nas tutaj