Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakwaterowanie w Domach Studenta

Osiedle Akademickie zaprasza studentów, pracowników i osoby spoza Uczelni do korzystania z miejsc noclegowych w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku. Szczegóły naszej oferty na Stronie Osiedla Akademickiego. 

Osiedle Akademickie jest jednostką organizacyjną Akademii Pomorskiej w Słupsku. Strukturę organizacyjną OA, przepisy porządkowe i zasady współżycia mieszkańców Domów Studenta nr 1, nr 3 i nr 4 określają:

Miejsce w Domu Studenta

Studenci, ubiegający się o miejsce w Domu Studenta na rok akademicki 2020/2021, składają wniosek o przydział miejsca w Domu Studenta elektronicznie poprzez e-Dziekanat do 30 sierpnia – funkcjonalność będzie uruchomiona w pełni po 01.07.2020 r.

Uwaga ! Warunkiem złożenia wniosku jest brak zaległości w opłatach za akademik.  

Kandydaci na studia, którzy nie maja jeszcze konta na e-Dziakanat zainteresowani zamieszkaniem w Domu Studenta wypełniają poniższy formularz zakwaterowania dla kandydatów na studia.

Do pobrania: 

Wniosek o przydział miejsca w Domu Studenta, (formularz pobrany ze strony) można składać:

  • pocztą elektroniczną na adres: osiedle@apsl.edu.pl
  • osobiście - w administracji Domu Studenta nr 1, nr 3, nr 4 lub w administracji Osiedla Akademickiego, Dom Studenta nr 3, pokój nr 2,
  • pocztą tradycyjną, na adres: Akademia Pomorska w Słupsku, Osiedle Akademickie, ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk. 

Opłaty

Dom Studenta nr 1 oferuje pokoje 2, 3 i 4 - osobowe, Domy Studenta nr 3 i 4 oferują pokoje 2-osobowe. Pokoje jednoosobowe będą przyznawane w miarę dostępności wolnych pokoi.
Wysokość opłat w roku akademickim 2020/2021 przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Opłata za

dobowa (PLN)

miesięczna (PLN)

2

3

4

1.

miejsce w pokoju 2-osobowym1

38

410

2.

miejsce w pokoju 3-osobowym2

32

340

3.

miejsce w pokoju 4-osobowym2

32

300

4.

samodzielne zamieszkanie w pokoju 2 lub 3 osobowym, na wniosek studenta

48

560

Pokoje studenckie w DS. nr 1 z własną, wewnętrzną łazienką

5.

miejsce w pokoju 2-osobowym3

43

480

6.

samodzielne zamieszkanie w pokoju3
2-sobowym, na wniosek studenta

59

640

[1] - pokoje standardowe w DS. nr 3 i DS. nr 4, na cztery pokoje dwuosobowe w segmencie przypada prysznic i WC z umywalką, w DS.-1 pokoje dwuosobowe - prysznice i WC w korytarzu.

2 - DS. nr 1 dysponuje pokojami 3 i 4 — osobowymi, prysznice i WC w korytarzu,

3 - pokoje 2 osobowe w DS. nr 1  o podwyższonym standardzie wyposażone we własne, wewnętrzne sanitariaty z prysznicem i WC z umywalką.

Szczegółowych informacji w sprawie przydziału miejsc i zakwaterowania udzielają

administratorzy Domów Studenta

Dom Studenta nr 1, Monika Lach                  - 59 8405384,  ds1@apsl.edu.pl

Dom Studenta nr 3, Marlena Żyła                  - 59 8405367, ds3@apsl.edu.pl

Dom Studenta nr 4, Adrianna Zentarska     - 59 8405384, ds-4@apsl.edu.pl

Poniżej Zarządzania Rektora AP w Słupsku w sprawie opłat za korzystanie z miejsc w domach studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku dotyczące:

odpłatności studentów i doktorantów 

odpłatności pracowników oraz osób niebędących pracownikami i studentami

Linki:

Adresy Administracji Osiedla Akademickiego 

Stołówka akademicka

 

Znajdziesz nas tutaj