Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakwaterowanie w Domach Studenta

Osiedle Akademickie zaprasza studentów, pracowników i osoby spoza Uczelni do korzystania z miejsc noclegowych w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku. Szczegóły naszej oferty na Stronie Osiedla Akademickiego. 

Osiedle Akademickie jest jednostką organizacyjną Akademii Pomorskiej w Słupsku. Strukturę organizacyjną OA, przepisy porządkowe i zasady współżycia mieszkańców Domów Studenta nr 1, nr 3 i nr 4 określają:

Szczegółowych informacji w sprawie przydziału miejsc i zakwaterowania udzielają administratorzy Domów Studenta

Miejsce w Domu Studenta

Studenci, zamierzający ubiegać się o miejsce w Domu Studenta na kolejny rok akademicki, powinni złożyć wniosek o przydział miejsca w Domu Studenta do 30 czerwca.

Osoby przyjęte na I rok studiów, zainteresowane zamieszkaniem w Domu Studenta, ww. wnioski składają po przyjęciu na studia.

Wniosek o miejsce w DS 2019:

Studenci studiów niestacjonarnych, zamierzający korzystać z noclegów w Domach Studenta, powinni we własnym zakresie dokonać rezerwacji z wyprzedzeniem ok. jednego miesiąca. W okresie krótszym nie gwarantujemy wolnych miejsc.

Wniosek o przydział miejsca w Domu Studenta, (pobrany ze strony) można składać:

  • osobiście - w administracji Domu Studenta nr 1, nr 3, nr 4 lub w administracji Osiedla Akademickiego, Dom Studenta nr 3, pokój nr 2,
  • pocztą elektroniczną na adres:  osiedle@apsl.edu.pl
  • pocztą tradycyjną, na adres: Akademia Pomorska w Słupsku, Osiedle Akademickie, ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk.

Kierownik Osiedla Akademickiego poinformuje zainteresowanych studentów o przyznanych miejscach w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku, zamieszczając listę przydziału miejsc w domach studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku, przed rozpoczęciem roku akademickiego, na stronie internetowej uczelni.

Opłaty

Studencka miesięczna opłata za 1 miejsce w Domu Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku w roku akademickim 2019/2020 wynosi odpowiednio:

  • w pokoju 2-osobowym: 380 zł
  • w pokoju 3-osobowym: 320 zł
  • w pokoju 4-osobowym: 280 zł
  • za samodzielne zamieszkanie w pokoju: 520 zł
  • w pokój 2-osobowy z wewnętrzną łazienką: 450 zł
  • za samodzielne zamieszkanie w pokoju z wewnętrzną łazienką 600 zł

Poniżej Zarządzania Rektora AP w sprawie opłat za korzystanie z miejsc w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku dotyczące:

odpłatności studentów i doktorantów 

odpłatności nauczycieli akademickich

odpłatności za doraźne korzystanie z miejsc noclegowych w Domach Studenta

Dom Studenta nr 1 oferuje pokoje 2, 3 i 4 - osobowe, Domy Studenta nr 3 i 4 oferują pokoje 2-osobowe. Pokoje jednoosobowe będą przyznawane w miarę dostępności wolnych pokoi.

Osiedle Akademickie w ramach wolnych miejsc oferuje na zasadach komercyjnych możliwość wynajęcia pokoju w Domach Studenta.

Oferta komercyjna na stronie Osiedla Akademickiego

Linki

Adresy Administracji Osiedla Akademickiego 

Stołówka akademicka

 

Znajdziesz nas tutaj