Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Punkt Obsługi Osób Niepełnosprawnych - Koordynator ds. osób niepełnosprawnych: mgr Bogusława Medwid. Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek, w godz. od 9.00 do 15.00, ul. Bohaterów Westerplatte 64, pokój 321, tel. 59 84 05 940

Ważne informacje:

Regulamin wsparcia z załącznikami 1-3:

Indywidualne konsultacje psychologiczne

Na terenie kampusu Uczelni przy ul. Spacerowej 1 DS 4, pokój 3 konsultacje psychologiczne prowadzi dr Sebastian Zdończyk:

  • poniedziałek 16.15 - 17.45
  • piątek 13.30 - 15.00

Więcej informacji:

Kierownik Biura ds. Kształcenia i Studentów

mgr Bogusława Medwid,  ul. Bohaterów Westerplatte 64, pokój  321

Telefon: 59 84 05 940; e-mail: boguslawa.medwid@apsl.edu.pl

Zob.

        Aktualności

Pismo Prezesa ZUS do JM Rektora AP

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje pismo informujące o możliwości uzyskania dodatkowej pomocy przez osoby niepełnosprawne, które zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” w trakcie najbliższego naboru wniosków. Możliwość zwiększenia, nawet o 800 zł, dofinansowania w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w module II jest możliwe w przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku w formie elektronicznej, w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON: SOW - Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Taka możliwość istnieje tylko w ramach bieżącego naboru wniosków, który zakończy się w dniu 10 października 2019 r. :

Zaproszenie - XIII TATRZAŃSKIE SPOTKANIE WYPOCZYNEK NA ŚNIEGU i Z NARTAMI  08.02-15.02.2020 r.:

Znajdziesz nas tutaj