Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Opiekun Kierunku

Administracja    

Mgr Monika Wiśniewska    @:monika.wisniewska@apsl.eu.pl
Tel: 59 3067607
Pokój: 38

Bezpieczeństwo Narodowe

Mgr Urszula Szafran    @: urszula.szafran@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067621
Pokój: 41

Biologia

Dorota Kleban    @: dorota.kleban@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067606
Pokój: 38

Dietetyka

Mgr Monika Czyżyk    @: monika.czyzyk@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067622
Pokój: 40

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej     

Mgr Justyna Kamińska    @: justyna.kaminska@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067607
Pokój: 38

Edukacja techniczno-informatyczna

Dorota Kleban    @: dorota.kleban@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067606
Pokój: 38

Filologia

Mgr Małgorzata Kubiak    @: małgorzata.kubiak@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067606
Pokój: 38

Filologia polska

Mgr Justyna Kamińska    @: justyna.kaminska@apsl.edu.pl
Tel:  59 3067607
Pokój: 38

Fizjoterapia

Mgr Monika Czyżyk    @: monika.czyzyk@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067621
Pokój: 40

Fizyka techniczna

Dorota Kleban    @: dorota.kleban@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067606
Pokój: 38

Geografia

Dorota Kleban    @: dorota.kleban@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067606
Pokój: 38

Historia

Mgr Małgorzata Kubiak    @: małgorzata.kubiak#apsl.edu.pl
Tel: 59 3067606
Pokój: 38

Informatyka

Dorota Kleban    @: dorota.kleban@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067606
Pokój: 38

Inżynieria cyberprzestrzeni

Dorota Kleban    @: dorota.kleban@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067606
Pokój: 38

Kosmetologia

Mgr Małgorzata Drozd    @: małgorzata.drozd@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067621
Pokój: 40

Matematyka

Dorota Kleban    @: dorota.kleban@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067606
Pokój: 38

Ochrona Środowiska

Dorota Kleban    @: dorota.kleban@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067606
Pokój: 38

Pedagogika

Mgr Grażyna Michalik    @: grazyna.michalik@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067621
Pokój: 40

Pielęgniarstwo

Mgr Małgorzata Drozd    @: malgorzata.drozd@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067621
Pokój: 40

Politologia

Mgr Justyna Kamińska    @: justyna.kaminska@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067607
Pokój: 38

Praca socjalna

Mgr Justyna Kamińska    @: justyna.kaminska@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067607
Pokój: 38

Prawo 

 Mgr Monika Wiśniewska    @:monika.wisniewska@apsl.eu.pl
Tel: 59 3067607
Pokój: 38

Ratownictwo medyczne

 Mgr Monika Czyżyk    @: monika.czyzyk@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067621
Pokój: 40

Socjologia

Mgr Ewa Szczyglewska    @:ewa.szczyglewska@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067621
Pokój: 41

Turystyka i rekreacja

Dorota Kleban    @: dorota.kleban@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067606
Pokój:38

Zarządzanie

Mgr Ewa Szczyglewska    A:ewa.szczyglewska@apsl.edu.pl
Tel: 59 3067621
Pokój: 41

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj