Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Osoby niepełnosprawne są wśród nas!

Osoby niepełnosprawne są wśród nas!

Akademia Pomorska przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami.

9 grudnia 2019 r. Akademia Pomorska w Słupsku podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „Dostępna Akademia Pomorska” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Narodowe centrum Badań i Rozwoju przyznało Akademii Pomorskiej 3 993 143 złotych na realizację projektu. 

Głównym celem projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych, podniesienie świadomości i kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w okresie do 30.09.2023 r. poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez Uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanie stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznych. 

W ramach projektu przygotowano konkretne działania: 

- wprowadzenie usługi tłumacza języka migowego oraz alternatywnych form komunikacji, 

- wprowadzenie lektoratów języków obcych w formie alternatywnej, dostosowanej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 

- wdrożenie e-laboratoriów (wirtualny komputer),

- wdrożenie narzędzi IT: Cloudcode, E-learning,

- wdrożenie Wirtualnego Asystenta studenta,

- cykl szkoleń podnoszących ogólną świadomość niepełnosprawności dla pracowników Uczelni – używanie języka wrażliwego na płeć i przeciwdziałanie stereotypom w rolach społecznych płci,

-budowa windy dla osób z niepełnosprawnością na ulicy Arciszewskiego 22 a.

Zakupione w projekcie licencje do narzędzi IT i wdrożone narzędzia IT pozwolą na poprawę elektryczności zarządzania Uczelnią, na efektywne zarządzanie procesem kształcenia, rekrutacji, wyboru nowych kierunków. W ten sposób Uczelnia będzie mogła łatwiej sprostać zmieniającym się warunkom gospodarczym  w przyszłości. Poprzez wdrożenie narzędzi IT Uczelnia będzie bardziej dostępna dla studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W ramach projektu Uczelnia zatrudniła już osobę z niepełnosprawnością do obsługi Biura Osób z Niepełnosprawnościami. Przygotowano wielofunkcyjne stanowisko dla osób z niepełnosprawnością w Bibliotece. Jednocześnie Uczelnia zwiększyła środki finansowe  dla asystentów osób z niepełnosprawnościami oprócz tego zakupiono również sprzęt dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, aby utworzyć wypożyczalnię drobnego sprzętu sportowego oraz laptopów, dyktafonów i lup. Wyremontowano pokoje w Domu Studenta oraz zakupiono nowe meble dla osób z niepełnosprawnościami. 

Dużą popularnością cieszą się organizowane przez SWFiS obozy letnie i zimowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane przez Uczelnię. Często w tych obozach uczestniczą również inni studenci, pracownicy AP w Słupsku. 

Oferta wsparcia:

 • Porady, wskazówki oraz pomoc w każdej sprawie związanej z niepełnosprawnością
 • Zakwaterowanie w akademiku dostosowanym do potrzeb osoby z niepełnosprawnością – oznaczone miejsca parkingowe, nowoczesne windy, podjazdy oraz meble przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Informacje o dostępnej pomocy materialnej oferowanej przez AP, jak i inne instytucje
 • Zajęcia sportowe (możliwość uzyskania zaliczenia z W-F i punktów ECTS), np. siłownia
 • korzystanie z pętli indukcyjnej dla osób nie(do)słyszących
 • Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Pomorskiej w alternatywnej formie, a w czytelni z powiększalnika tekstu, pętli indukcyjnej oraz stanowiska komputerowego przystosowanego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwość wypożyczenia sprzętu edukacyjno-wspomagającego (dyktafonów OLYMPUS, laptopów HP PROBOOK, rzutników multimedialnych, Szkieł powiększających ZENO MULTI, specjalistycznego oprogramowania HARPO „REHABILITACYJNY PAKIET GŁOSÓW” i „MAGIC SCREEN MAGNIFICATION” oraz MYSZY KOMPUTEROWE BIG TRACK 2.0 ABLENET w największym możliwym rozmiarze ułatwiającą obsługę oraz specjalnych funkcjach pozwalającą na wygodne operowanie itp.)
 • Kserowanie notatek i materiałów dydaktycznych – do formatu A3 (dla osób niedowidzących, słabosłyszących, niesłyszących oraz mających problemy z pisaniem)
 • Specjalistyczny lektorat z języka obcego, np. dla osób nie(do)słyszących, nie(do)widzących
 • Wsparcie psychologiczne i edukacyjne
 • Pomoc asystentów osób niepełnosprawnych
 • Uczestnictwo w wydarzeniach szkoleniowo-integracyjnych

 Działania Akademii Pomorskiej na rzecz osób niepełnosprawnych koordynuje Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością. Studenci mogą tam uzyskać pomoc w kontakcie z władzami uczelni, a także potrzebne wsparcie w rozwiązywaniu różnych problemów. Dla studentów organizowane są obozy adaptacyjne, imprezy integracyjne, warsztaty oraz kursy.


 

Znajdziesz nas tutaj