Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Domy Studenta

Kierownik OSIEDLA AKADEMICKIEGO

mgr inż. Krzysztof Asztemborski

Dom Studenta nr 3, pok. 2

tel. (59) 84 05 438

e-mail: osiedle@apsl.edu.pl

DOM STUDENTA NR 1

Z-ca kierownika Osiedla Akademickiego

Mariola Makos

tel. (59) 84 05 384

e-mail: ds1@apsl.edu.pl

Portiernia tel. (59) 84 05 310

DOM STUDENTA NR 3

Specjalista ds. Administracji DS 3

mgr Marlena Żyła

tel. (59) 84 05 367

e-mail: ds3@apsl.edu.pl

Portiernia tel. (59) 84 05 366

DOM STUDENTA NR 4

Specjalista ds. Administracji DS 4

mgr Magdalena Falkowska

tel. (59) 84 05 377

e-mail: ds-4@apsl.edu.pl

Portiernia tel. (59)84 05 369

 

Specjalista ds. technicznych i zaopatrzenia

Zbigniew Bronk

Dom Studenta nr 3, pok. nr 2

tel. (59) 84 05 367

e-mail: zbigniew.bronk@apsl.edu.pl 

Zobacz:

Zakwaterowanie w Domach Studenta

Znajdziesz nas tutaj