Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Praktyki studenckie

Regulacje dotyczące praktyk na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych

Pliki do pobrania:    

 

Schemat przepływu dokumentacji związanej z zawierania umów na praktyki (nauczycielskie)

OBOWIĄZUJĄCY SCHEMAT PRZEPŁYWU DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z ZAWIERANIEM UMÓW NA PRAKTYKI (nauczycielskie):

  1. Opiekun AP dostarcza do BKiS uzupełnioną tabelę (zał. nr 1).
  2. Na podstawie tabeli BKiS sporządza dokumenty (umowa zlecenie, skierowanie, rachunek i oświadczenie podatkowe dla opiekuna praktyk z ramienia Placówki/Szkoły).
  3. Opiekun AP osobiście odbiera przygotowaną dokumentację w terminie umówionym z pracownikiem BKiS.
  4. Opiekun AP wręcza dokumenty studentom i wyznacza obowiązkowy termin zwrotu podpisanych umów.
  5. Student dostarcza dokumentację opiekunowi z ramienia Placówki/Szkoły w celu uzupełnienia i podpisania kompletu dokumentów (umowa zlecenie, skierowanie, rachunek i oświadczenie podatkowe).,
  6. Uzupełnioną  dokumentację student zwraca opiekunowi AP w wyznaczonym przez opiekuna terminie.
  7. Opiekun AP oddaje umowy wraz z rachunkami i oświadczeniami do BKiS.
  8. Pracownik BKiS wysyła dokumentację do Kwestury w celu zgłoszenia umów do ZUS.

Opiekun AP ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie wypełnionych dokumentów w ciągu 4 dni od daty zawarcia umowy.Niedostarczenie w/w umów wraz z oświadczeniami skutkować będzie brakiem zgłoszenia opiekuna z ramienia Placówki/Szkoły do ZUS. Opóźnienia w zgłoszeniach do ZUS pociągają za sobą kary finansowe dla Uczelni.

Pliki do pobrania:   

Regulaminy praktyk

Regulaminy praktyk dla każdego kierunku/specjalności- dostępne są na stronach poszczególnych instytutów.

Znajdziesz nas tutaj