Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Terminy i dokumenty

Terminy i dokumenty

Z funduszu pomocy materialnej studenci i doktoranci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów,
  4. zapomogę.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta/doktoranta. Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje na rachunek bankowy studenta/doktoranta.

Poniżej znajduje się aktualny regulamin pomocy materialnej. Wnioski (załączniki) obowiązujące w roku akademickim 2018/19 są dostępne pod odpowiednim stypendium (pkt 1, 2,3 i 4 powyżej).

TERMINY

Studenci/Doktoranci, którzy chcą otrzymywać stypendium specjalne, stypendium socjalne (lub socjalne w zwiększonej wysokości)w roku ak. 2018/19 powinni złożyć komplet dokumentów w terminie:

  • od 10 września 2018 do 5 października 2018 - od poniedziałku do piątku

Studenci/Doktoranci, którzy są zainteresowani otrzymywaniem stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów w roku akad. 2018/19 powinni złożyć wnioski w terminie:

  • od 10 września 2018 do 26 października 2018

Uwaga:

Wniosek powinien być potwierdzony przez właściwy dziekanat średnią ocen za ostatni rok akademicki.

Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się w Regulaminie Pomocy Materialnej AP w Słupsku (link do regulaminu: https://www.apsl.edu.pl/content/download/2886/20451#.pdf ).

KONTAKT:

mgr Monika Ciszewska e-mail: monika.ciszewska@apsl.edu.pl

Biuro ds. Kształcenia i Studentów

ul. Boh. Westerplatte 64 pok. 320 - II piętro

Przyjmowanie interesantów od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00

Poniedziałek wyłączony z obsługi interesantów

tel. 0 59 84 05 944

 

Znajdziesz nas tutaj