Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Terminy i dokumenty

Terminy i dokumenty

Z funduszu pomocy materialnej studenci i doktoranci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów,
  4. zapomogę.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta/doktoranta. Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje na rachunek bankowy studenta/doktoranta.

Poniżej znajduje się aktualny regulamin pomocy materialnej. Wnioski (załączniki) obowiązujące w roku akademickim 2017/18 są dostępne pod odpowiednim stypendium (pkt 1, 2,3 i 4 powyżej).

TERMINY

Studenci/Doktoranci, którzy chcą otrzymywać stypendium specjalne, stypendium socjalne (lub socjalne w zwiększonej wysokości)w roku ak. 2017/18 powinni złożyć komplet dokumentów w terminie:

  • do 13 października

Studenci/Doktoranci, którzy są zainteresowani otrzymywaniem stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów w roku ak. 2017/18 powinni złożyć wnioski w terminie:

  • do 20 października

Drodzy studenci/doktoranci!Informujemy, że możliwość składania wniosków stypendialnych jest również w soboty w następujących terminach:

  • 7 października 2017 r.   - godz. 9:00 - 13:00
  • 14 października 2017 r. - godz. 9:00 - 13:00

Zapraszamy głównie osoby studiujące niestacjonarnie. 

Uwaga:

Studenci kierunków: FIZJOTERAPIA, FIZYKA TECHNICZNA zainteresowani składaniem wniosków dotyczących ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr letni (dotyczy studentów rozpoczynających rok akademicki od semestru letniego i studentów studiów 3,5-letnich będących na ostatnim semestrze studiów) zobowiązani są do złożenia załącznika nr 2 (link do wniosku https://www.apsl.edu.pl/content/download/2992/21361#.pdf )  do dnia 16 marca 2018 r. w pokoju 320 na ulicy Westerplatte 64 (Biuro ds. studentów).

Wniosek powinien być potwierdzony przez właściwy dziekanat średnią ocen za ostatni rok akademicki.

Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się w Regulaminie Pomocy Materialnej AP w Słupsku (link do regulaminu: https://www.apsl.edu.pl/content/download/2886/20451#.pdf ).

KONTAKT

mgr Katarzyna Porucka     e-mail: katarzyna.porucka@apsl.edu.pl

mgr Bożena Jaworska      e-mail: bozena.jaworska@apsl.edu.pl

Biuro ds. Kształcenia i Studentów

ul. Boh. Westerplatte 64 pok. 320 - II piętro

Przyjmowanie interesantów od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00

Poniedziałek wyłączony z obsługi interesantów

tel. 0 59 84 05 944;

 

Znajdziesz nas tutaj