Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Terminy i dokumenty

Terminy i dokumenty

Z funduszu pomocy materialnej studenci i doktoranci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów,
  4. zapomogę.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta/doktoranta. Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje na rachunek bankowy studenta/doktoranta.

W załącznikach do pobrania znajduje się aktualny regulamin oraz wnioski (załączniki) obowiązujące w roku akademickim 2017/18.

TERMINY

Studenci/Doktoranci, którzy chcą otrzymywać stypendium specjalne, stypendium socjalne (lub socjalne w zwiększonej wysokości)w roku ak. 2017/18 powinni złożyć komplet dokumentów w terminie:

  • do 13 października

Studenci/Doktoranci, którzy są zainteresowani otrzymywaniem stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów w roku ak. 2017/18 powinni złożyć wnioski w terminie:

  • do 20 października

Drodzy studenci/doktoranci!Informujemy, że możliwość składania wniosków stypendialnych jest również w soboty w następujących terminach:

  • 7 października 2017 r.   - godz. 9:00 - 13:00
  • 14 października 2017 r. - godz. 9:00 - 13:00

Zapraszamy głównie osoby studiujące niestacjonarnie. 

KONTAKT

mgr Katarzyna Porucka     e-mail: katarzyna.porucka@apsl.edu.pl

mgr Bożena Jaworska      e-mail: bozena.jaworska@apsl.edu.pl

Biuro ds. Kształcenia i Studentów

ul. Boh. Westerplatte 64 pok. 320 - II piętro

Przyjmowanie interesantów od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00

Poniedziałek wyłączony z obsługi interesantów

tel. 0 59 84 05 944;

 

Znajdziesz nas tutaj