Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zarządzenie nr R.021.34.20  Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku  z dnia 6 marca 2020 roku     w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich

Zarządzenie nr R.021.34.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich

Zgodnie z § 19 ust. 3 Regulaminu Studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku zarządzam, co następuje:

§1 

  1.  W związku z organizowanym przez RUSS spotkaniem z kandydatem na rektora -  dr. hab. inż. Zbigniewem Osadowskim, prof. AP, dla studentów  wszystkich lat i kierunków studiów planujących uczestnictwo w ww. spotkaniu, ogłaszam  godziny rektorskie w dniu 9 marca 2020 r. (poniedziałek) od godz. 10.30 do 13.00.
  2. Członkowie Kolegium Elektorów reprezentujący środowisko studenckie i doktoranckie, są zwolnieni z zajęć w dniu 9 marca 2020 r. (poniedziałek) od godz. 10.30 do 13.00 w celu uczestnictwa w spotkaniu z kandydatem na rektora.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku

      dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP

Znajdziesz nas tutaj