Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zajęcia w ramach Legii Akademickiej

Zajęcia w ramach Legii Akademickiej

W dniach 28 – 29 marca 2020 r. oraz 4- 5 kwietnia 2020 r. odbędą się zajęcia teoretyczne dla studentów.

          Informuję, że zgodnie z podpisaną umową w sprawie zlecenia realizacji projektu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej – część teoretyczna” pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, a Akademią Pomorską w Słupsku w dniach 28 – 29 marca 2020 r. oraz 4- 5 kwietnia 2020 r. odbędą się zajęcia teoretyczne dla studentów .
Zostaną one przeprowadzone w oparciu o poniższe programy:

  1. Program szkolenia podstawowego do realizacji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Część teoretyczna.
  2. Program szkolenia modułu podoficerskiego do realizacji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Część teoretyczna.

Szkolenie zostanie poprzedzone spotkaniem organizacyjnym, które odbędzie się dniu 28 marca 2020 r. o godz. 800 w sali nr 16 w budynku Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania przy ul. Arciszewskiego 22D.

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania, które również można kierować na adres: legiaakademicka@apsl.edu.pl

Koordynator prac zespołu
mgr inż. Eugeniusz Kołpaczyński
 

Znajdziesz nas tutaj