Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
UWAGA!

UWAGA!

 Kierownicy podmiotów realizujących projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki: Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. ustawy 2.0) wprowadzającej m.in. nowy model kształcenia doktorantów, Rada NCN zmieniła zasady finansowania przez Narodowe Centrum Nauki stypendiów i wynagrodzeń dla studentów i doktorantów zaangażowanych w realizację zadań w projektach badawczych finansowanych przez Centrum.

Wprowadzone zmiany obejmują:

  1. Wydzielenie odrębnego budżetu dla studentów i doktorantów w projektach badawczych finansowanych w ramach konkursów: OPUS, SONATA, SONATA BIS i MAESTRO.
  2. Ustalenie maksymalnej kwoty w wysokości 5 tys. zł miesięcznie z przeznaczeniem na stypendia lub wynagrodzenia dla danego studenta lub doktoranta.
  3. Umożliwienie elastycznego sposobu finansowania doktorantów zaangażowanych w realizację projektu, dopasowanego do potrzeb kierownika projektu i zasad obowiązujących w podmiocie, w którym realizowany jest projekt badawczy.

Zob.

 

Znajdziesz nas tutaj