Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Uwaga, studenci!

Uwaga, studenci!

W związku z reorganizacją struktury Uczelni oraz trwającymi pracami remontowymi uprzejmie informujemy, że zajęcia dla poszczególnych kierunków będą odbywać się w następujących budynkach:

administracja, prawo, filologia polska, historia – ul. Arciszewskiego 22a

biologia, ochrona środowiska, fizyka techniczna, edukacja techniczno-informatyczna – ul. Arciszewskiego 22b

matematyka, informatyka, socjologia, politologia, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie – ul. Arciszewskiego 22d 

kosmetologia, dietetyka, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo – ul. Westerplatte 64 (sekretariat instytutu - parter)

pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, praca socjalna – ul. Westerplatte 64 (sekretariat instytutu - pierwsze piętro)

filologia angielska, germańska, rosyjska – ul. Słowiańska 8

geografia, turystyka i rekreacja – ul. Partyzantów 27

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – ul. Partyzantów 27

               W związku ze zmianą organizacyjną w Akademii Pomorskiej w Słupsku z dniem 1.10.2019 roku utworzone będzie Biuro Obsługi Studenta i Doktoranta, które przejmuje funkcje dotychczasowych dziekanatów.

           Zapraszamy wszystkich Studentów i Doktorantów AP w Słupsku od 1 października br. do Biura Obsługi Studenta i Doktoranta -  w budynku naszej Uczelni przy ul. Kozietulskiego 6-7, II piętro (s. 38, 40, 41).

Znajdziesz nas tutaj