Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Poznaj podwójne programy magisterskie na EIT Digital Master School

Poznaj podwójne programy magisterskie na EIT Digital Master School

EIT Digital Master School to wyjątkowa instytucja będąca wynikiem współpracy między najlepszymi uczelniami technicznymi w Europie, wspierana przez wiodące instytuty badawcze i organizacje biznesowe. EIT Digital Master School oferuje edukację, która łączy kompetencje techniczne z umiejętnościami w zakresie innowacji i przedsiębiorczości. Studia kończą się uzyskaniem podwójnego dyplomu dwóch europejskich uczelni.

Każdy program studiów oferowany przez EIT posiada wspólną podstawę programową dla pierwszego roku studiów, która obejmuje kompetencje techniczne. Na drugim roku studiów studenci wybierają specjalizację, która jest punktem wyjścia do przygotowania pracy dyplomowej. Ponadto, dodatkowe zajęcia w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości zapewniają studentom cenną wiedzę na temat tego, jak wprowadzać innowacje na rynek.

Dzięki współpracy najlepszych uczelni technicznych z całej Europy, na EIT Digital oferowane jest osiem różnorodnych kierunków studiów.

Poprzez studia na EIT Digital Master School, studenci mają możliwość bycia częścią wiodącej, innowacyjnej, europejskiej organizacji, współpracującej z ponad 200 czołowymi europejskimi korporacjami, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, start-upami, uniwersytetami i instytutami badawczymi.

Pierwszy termin składania wniosków mija 3 lutego 2021 r.

Poniżej znajdą państwo materiały promocyjne:

  Więcej informacji na temat EIT Digital Master School dostępne jest na stronie: www.masterschoool.eitdigital.eu

W  przypadku dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z Panem Mártonem Bélikiem pod adresem: marton.belik@eitdigital.eu (w języku angielskim lub węgierskim).

Znajdziesz nas tutaj