Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Komunikat  nr 6 / 2019 Kwestora Akademii Pomorskiej w Słupsku  z dnia 29 października 2019 r.

Komunikat nr 6 / 2019 Kwestora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 października 2019 r.

Szanowni Państwo, Studenci Akademii Pomorskiej w Słupsku,

informuję, że podstawowa działalność Uczelni – usługi dydaktyczne (kształcenie), korzystają  ze zwolnienia od podatku od towaru i usług na podstawie Art. 43.1.26.b  i podatnik (AP) nie ma obowiązku dokumentowania sprzedaży fakturą VAT. Podobnie na podstawie Art.43.1.30.b  ze zwolnienia korzystają usługi zakwaterowania w domach studenckich świadczone na rzecz studentów i doktorantów uczelni prowadzących te domy studenckie.

Jednak na żądanie nabywcy towaru lub usługi zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty Akademia ma obowiązek wystawić fakturę VAT (Art.106.b.3 cytowanej ustawy).
Wystawienie faktury za usługi świadczone przez Domy Studenta ma miejsce po okazaniu i zwrocie paragonu  fiskalnego wydanego wcześniej nabywcy.

Do wiadomości i stosowania:
- Biuro Obsługi Studentów i Doktorantów,
- Kierownik OA, Administratorzy Domów Studenta.  

mgr Elżbieta Nowosad

Kwestor AP

 

Znajdziesz nas tutaj