Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Harmonogram dyżurowania niektórych jednostek Uczelni

Harmonogram dyżurowania niektórych jednostek Uczelni

Zgodnie z zarządzeniem nr R.021.56.20 Rektora AP, do 21 czerwca 2020 r. kontynuuje się ograniczenie świadczenia pracy na terenie Uczelni. Dla zachowania ciągłości funkcjonowania Uczelni  wprowadzono harmonogram dyżurów w wybranych jednostkach.

Niewymienione niżej jednostki pracują zdalnie – zachęcamy do kontaktu mailowego z ich pracownikami. 

W trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników i interesantów przypominamy o zaleceniach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie dokładnego mycia rąk czy zakrywania ust podczas kichania i kaszlu oraz o obowiązku zasłaniania twarzy w miejscach publicznych.

Harmonogram dyżurów

Sekretariaty wszystkich instytutów i Katedry Sztuki Muzycznej: wtorek i czwartek w godzinach: 9:00-14:00

Kancelaria ogólna: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-12:00

Kwestura: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-12:00 (szczegółowy harmonogram)

Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 9:00-12:00

Biuro Funduszy Zewnętrznych: wtorek godzinach: 10:00-13:00

Sekcja ds. Zamówień Publicznych: wtorek i czwartek w godzinach: 10:00-13.00

Biuro Rektora: wtorek i czwartek w godzinach 9:00-14:00

Sekcja ds. promocji: wtorek, czwartek w godzinach 9:00-14:00

Archiwum: od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9:00 - 12:00

Biuro ds. Studentów: 

  • Sekretariat: wtorek i czwartek w godzinach 9:00-14:00
  • Rekrutacja: wtorek i czwartek w godzinach 9:00-14:00
  • Pomoc socjalna : wtorek i czwartek w godzinach 9:00-14:00

Biuro ds. Nauki: wtorek i czwartek w godzinach 10:00-14:00

Biuro ds. Kształcenia: wtorek, środa, czwartek w godzinach 9:00-14:00

Biblioteka Uczelniana: 

  • Wypożyczalnia w czwartki w godzinach 9-15
  • Sekretariat biblioteki wtorki i czwartki w godzinach 9:00-14:00
  • Oddział Informacji Naukowej: czwartek w godzinach 11:00-12:00

Wydawnictwo: wtorek i czwartek w godzinach 9:00-14:00

Dyżury w Biurze Obsługi Studenta i Doktoranta w godzinach. 9:00-14:00

I etap od 04-23.05.2020 r.

Dzień      Pokój             Osoba                         Telefon
04.V.2020    41    mgr Ewa Szczyglewska     59 3067621
05.V.2020     40    Mgr Małgorzata Drozd    59 3067622
06.V.2020    38    Mgr Justyna Kamińska      59 3067607
07.V.2020    41    Mgr Urszula Szafran          59 3067621
08.V.2020    40    Mgr Monika Czyżyk           59 3067622
11.V.2020    38    Mgr Monika Wiśniewska  59 3067607
12.V.2020    38    Mgr Tomasz Sobiesiak     59 3067606
13.V.2020    41    Mgr Ewa Szczyglewska    59 3067621
14.V.2020    40    Mgr Małgorzata Drozd    59 3067622
15.V.2020    38    Mgr Justyna Kamińska    59 3067607
18.V.2020    40    Mgr Monika Czyżyk         59 3067622
19.V.2020    38    Mgr Monika Wiśniewska    59 3067607
20.V.2020    41    Mgr Urszula Szafran       59 3067621
21.V.2020    38    Mgr Tomasz Sobiesiak   59 3067606
22.V.2020    40    Mgr Monika Czyżyk        59 3067622

Kierownik BOSiD dostępny pod adresem:  grazyna.jazewicz@apsl.edu.pl

II etap – Zostanie podany 23.05.2020 r.

Znajdziesz nas tutaj