Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1999 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1994 - 1998

Kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1999 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1994 - 1998

Prezydent Miasta Słupska informuje, że w dniach od 4 kwietnia 2018 r. do 24 kwietnia 2018 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 8 będzie odbywać się kwalifikacja wojskowa. 

Obejmuje ona mężczyzn urodzonych w 1999 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, zameldowanych w Słupsku na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniach umieszczonych na słupach ogłoszeniowych, w szkołach i innych widocznych miejscach na terenie miasta Słupska. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz aktualną fotografię.

Rejestracja w dniach przeprowadzenia kwalifikacji dokonywana będzie od godz. 8.00 do godz. 11.00.

Wszelkie informację dotyczące kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców Słupska można uzyskać pod numerem telefonu 59 842 64 67.

DYREKTOR

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 Jerzy JANIAK

Znajdziesz nas tutaj