Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Bibliometria

W Bibliotece Uczelnianej AP sporządzane są analizy bibliometryczne dla pracowników naukowych z afiliacją Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Analiza bibliometryczna jest przygotowywana w oparciu o  zarządzenie

zgodnie z  zasadami opracowywania przez Bibliotekę Uczelnianą Akademii Pomorskiej w Słupsku analizy bibliometrycznej.

Wypełniony  wniosek oraz  wykaz publikacji należy złożyć w Oddziale Informacji Naukowej (pok. nr 7) w Bibliotece Uczelnianej.

Znajdziesz nas tutaj