Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zasoby

Zbiory Biblioteki Uczelnianejliczą ok. 400 tys. jednostek inwentarzowych, w tym:

  • ok. 350 tys. wydawnictw zwartych (książek);
  • ok. 50 tys. jednostek inwentarzowych czasopism (3 tys. tytułów czasopism, ok. 500 w prenumeracie bieżącej);
  • ok. 17 tys. zbiorów specjalnych.

Profil gromadzonych zbiorów:

  • nauki humanistyczne: literatura piękna polska i obca, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza, bezpieczeństwo narodowe;
  • nauki społeczne: psychologia, pedagogika, filozofia;
  • nauki matematyczno-przyrodnicze: biologia, nauki o Ziemi;
  • nauki o zdrowiu: pielęgniarstwo, ratownictwo.

Biblioteka byłej Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania

76-200 Słupsk

ul. Kozietulskiego 6-7 poziom -1, pok. nr 6

tel. 59 84 83 871

Godziny pracy:

poniedziałek: nieczynne, dzień pracy wewnętrznej

wtorek - czwartek: 09.00 – 16.00

piątek: 09.00 – 17.00

sobota: 09.00 – 15.00 tylko soboty ze zjazdem na kierunku Zarządzanie

niedziela: nieczynne

 

Znajdziesz nas tutaj