Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Kontakt

Biblioteka Uczelniana 

ul. Arciszewskiego 22c, 76-200 Słupsk

 www.biblioteka.apsl.edu.pl 

FB: BibliotekaUczelnianaSlupsk

Sekretariat

mgr Urszula Kłos (pok. 38) tel. 59 84 05 351 e-mail: sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl

Dyrektor

dr Beata Taraszkiewicz, st. kustosz dypl. (pok. 58) tel. 59 84 05 400 e-mal: beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl

Zastępca Dyrektora

mgr Anna Kubacka, kustosz (pok. 33) tel. 59 84 05 451 e-mail: anna.kubacka@biblioteka.apsl.edu.pl

Oddział Obsługi Użytkownika

Kierownik

mgr Jolanta Nowak (pok. 42) tel. 59 84 05 354 e-mail: jolanta.nowak@biblioteka.apsl.edu.pl

Wypożyczalnia 

tel. 59 84 05 353 e-mail:  wypozyczalnia@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Paweł Kisiel e-mail: pawel.kisiel@biblioteka.apsl.edu.pl

Grażyna Krajewska-Hort e-mail: grazyna.krajewska-hort@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Kamila Skóra e-mail: kamila.skora@biblioteka.apsl.edu.pl

Czytelnia (pok. 27) 

tel. 59 84 05 456 e-mail: czytelnia@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Gabriela Chamier Gliszczyńska e-mail: gabriela.chamier-gliszczynska@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Teresa Kunikowska e-mail: teresa.kunikowska@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Teresa Milewska e-maul: teresa.milewska@biblioteka.apsl.edu.pl

Oddział Informacji Naukowej

Kierownik

mgr Bogumiła Zlot-Sobierajska (pok. 6) 

tel. 59 84 05 452 e-mail: bogumila.zlot-sobierajska@biblioteka.apsl.edu.pl

 

mgr Sabina Czaja (pok. 7) 

tel. 59 84 05 352 e-mail: sabina.czaja@biblioteka.apsl.edu.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

mgr Elżbieta Karolewska (pok. 7) 

tel. 59 84 05 352  e-mail: wyp.miedzybiblioteczna@biblioteka.apsl.edu.pl

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Kierownik

mgr inż. Wiesława Gałek (pok. 23) 

tel. 59 84 05 355 e-mail: wieslawa.galek@biblioteka.apsl.edu.pl

 

mgr Bożena Ciuk (pok. 24) tel. 59 84 05 453 e-mail: bozena.ciuk@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Aneta Grabowska (pok. 43) tel. 59 84 05 454 e-mail: aneta.grabowska@biblioteka.apsl.edu.pl

Katarzyna Karpicz (pok. 26) tel. 59 84 05 419 e-mail: katarzyna.karpicz@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Elżbieta Kisiel (pok. 26) tel. 59 84 05 419 e-mail: elzbieta.kisiel@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Halina Saj (pok. 26) tel. 59 84 05 419 e-mail: halina.saj@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Sylwia Sikorska (pok. 25) tel. 59 84 05 455 e-mail: sylwia.sikorska@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Barbara Skomoroko (pok. 24) tel. 59 84 05 453 e-mail: barbara.skomoroko@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Maria Sznigier (pok. 25) tel. 59 84 05 453 e-mail: maria.sznigier@biblioteka.apsl.edu.pl

Informatyk

Mariusz Kus (pok. 30) e-mal: mariusz.kus@biblioteka.apsl.edu.pl

Portiernia 

tel. 59 84 05 356

Jak dojechać? 

Znajdziesz nas tutaj