Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Biuro Rektora

Sekretariat Rektora: 

mgr Justyna Hnatiuk-Mułyk

pokój: 312 

tel. (59) 84 05 930  fax (59) 84 05 935  e-mail: rektor@apsl.edu.pl

Dyrektor Biura Rektora

mgr Marzena Łukasik 

Koordynacja i nadzór nad działaniami Biura Rektora, w tym nad budżetem będącym w dyspozycji JM Rektora AP w Słupsku. Reprezentowanie Rektora w sprawach wynikających z własnego zakresu czynności lub zleconych przez Jego Magnificencję. Rzecznik prasowy.

pokój: 308

tel. +48 (59) 84 05 932  e-mail: marzena.lukasik@apsl.edu.pl

Biuro Rektora:

dr Małgorzata Matusiak  

Stanowisko ds. redakcyjno-edytorskich

Działanie w zakresie współpracy z mediami i redakcja tekstów. Opracowanie aktualności udostępnianych na stronę www.apsl.edu.pl .Zbieranie informacji dotyczących działań naukowo-dydaktycznych, kulturalnych i sportowych jednostek organizacyjnych AP (kalendarium wydarzeń).

pokój: 307

tel. (59) 84 05 933   e-mail: malgorzata.matusiak@apsl.edu.pl

mgr Lena Cylupa

Specjalista ds. współpracy z gospodarką

Kontakty z pracodawcami i organizacjami otoczenia zewnętrznego w ramach wspólnych przedsięwzięć. Realizacja badań ankietowych w zakresie potrzeb gospodarki. Umowy o współpracy z gospodarką.

pokój: 306

tel. (59) 84 05 934 kom. 605 881 925 e-mail: lena.cylupa@apsl.edu.pl

mgr Justyna Nowicka

Specjalista ds. systemu POL-on

Koordynacja działań sprawozdawczych w systemie POL-on

pokój: 412

tel. (59) 84 05 903   e-mail: justyna.nowicka@apsl.edu.pl

dr Krzysztof Myszkowski

Główny specjalista ds. działań społeczno-informacyjnych

Administrowanie główną stroną uczelni. Współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszeniem Absolwentów i Pracowników AP.

pokój 4, AP ul. Kozietulskiego 6-7

tel. 59 848 38 88, e-mail: krzysztof.myszkowski@apsl.edu.pl

mgr Magdalena Skapowicz

Specjalista ds. działań prospołecznych

Organizacja pracy Uniwersytetu dla Dzieci. Obsługa Kapituły Wyróżnień Honorowych AP oraz Rektorskiej Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień.

pokój 4, AP ul. Kozietulskiego 6-7

tel. 59 848 38 88, e-mail: magdalena.skapowicz@apsl.edu.pl

mgr Ewelina Winiewicz

Kierownik Sekcji ds. promocji

Planowanie i realizacja działań promocyjno-marketingowych Uczelni

pokój: 306 

tel. (59) 84 05 934 e-mail: ewelina.winiewicz@apsl.edu.pl

mgr Przemysław Kamiński

Stanowisko ds. mediów społecznościowych

Prowadzenie mediów społecznościowych. Udział w targach i promocja w szkołach.

pokój 307

tel. 59 84 05 933, e-mail: przemyslaw.kaminski@apsl.edu.pl

lic. Grzegorz Milczarek

Specjalista ds. Akademickiego Biura Karier

 

 

Znajdziesz nas tutaj