Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Biuro Gospodarowania Majątkiem

ul.Arciszewskiego 22A

76-200 Słupsk

Kierownik: 

Krzysztof Hubisz 

Tel.: (59) 84 05 300 e-mail: krzysztof.hubisz@apsl.edu.pl

Zaopatrzenie, awarie, prace remontowe: 

Krzysztof Zakrzewski 

Tel.: (59) 84 05 318 tel. kom.: 607 066 239 e--mail: krzysztof.zakrzewski@apsl.edu.pl

Kierowca, transport, poczta: 

Edward Koryzna 

Tel. kom.: 605 231 033, (59) 84 05 307

Mariusz Jędrych

Administracja w zakresie inwentaryzacji: 

Zenona Życińska 

Tel.: (59) 84 05 376 e-mail: zenona.zycinska@apsl.edu.pl

Administracja w zakresie inwentaryzacji: 

Anna Sadzińska

Tel.: (59) 84 05 376  e-mail: anna.sadzinska@apsl.edu.pl

Administracja w zakresie inwentaryzacji: 

mgr Ewa Grabska 

Tel.: (59) 84 05 309 e-mail: ewa.grabska@apsl.edu.pl

Formularze

dotyczące ewidencji majątku Uczelni

Znajdziesz nas tutaj