Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Władze Uczelni

Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

Główne kompetencje Rektora: kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz,jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów Uczelni

Dyscyplina: biologia; specjalność: geobotanika, ochrona przyrody

Kontakt: ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk

tel.: (059) 84 05 930, e-mail: rektor@apsl.edu.pl

 

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP

Główne kompetencje: nadzór i koordynacja procesu dydaktycznego i działań studenckich

Dyscyplina: nauki filologiczne; specjalność: komparatystyka literacka, literaturoznawstwo rosyjskie

Kontakt: ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk

tel.: (059) 84 05 940, e-mail: danuta.gierczynska@apsl.edu.pl

 

Prorektor ds. Nauki

dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP

Kompetencje: nadzór i koordynacja rozwoju naukowo-badawczego Uczelni oraz międzynarodowej współpracy naukowej

Dyscyplina: chemia; specjalność: monitoring i analityka chemicznych zanieczyszczeń środowiska

Kontakt: 76-200 Słupsk ul. Bohaterów Westerplatte 64

tel.: (059) 84 05 938, e-mail: aleksander.astel@apsl.edu.pl

 

Kanclerz

 mgr inż. Sławomir Ziemianowicz

Kompetencje: nadzór i koordynacja pracy administracji Uczelni oraz realizacja inwestycji

Kontakt: 76-200 Słupsk ul. Arciszewskiego 22a

tel.: (059) 84 05 327, e-mail: kanclerz@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj