Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
ZAPROSZENIE na 2. posiedzenie nadzwyczajne XV kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

ZAPROSZENIE na 2. posiedzenie nadzwyczajne XV kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Uprzejmie zapraszam na 2. posiedzenie nadzwyczajne XV kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku, które odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Senatu przy  ul. Bohaterów Westerplatte 64   (II p., sala nr 302).

Porządek obrad: 
1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z 27. posiedzenia  XV kadencji Senatu z dnia 27 marca 2019 r. 
3.    Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów do Rady Uczelni.
4.    Prezentacja Kandydatów do Rady Uczelni.
5.    Wybory do Rady Uczelni.
6.    Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Uczelni.
7.    Sprawy różne i wolne wnioski. 

Znajdziesz nas tutaj