Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Umowa z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

Umowa z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

25 lutego br. roku w Wydziale Spraw Terenowych w Koszalinie została zawarta umowa  pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska z siedzibą w Szczecinie a Akademią Pomorską w Słupsku, reprezentowaną przez Prorektora ds. Nauki naszej Uczelni dr. hab. inż. Aleksandra Astela, prof. AP

dotycząca m.in. wspierania projektów edukacyjnych i zasad odbywania przez studentów naszej Uczelni praktyk w RDOŚ. Obie strony porozumienia zobowiązały się m.in. do wspólnej organizacji wydarzeń, konferencji, seminariów o charakterze eksperckim mających za przedmiot ochronę środowiska i przyrody, wsparcia w zakresie promocji wiedzy dotyczącej ochrony środowiska i przyrody, w tym przedsięwzięć publikacyjnych; współorganizacji wykładów i warsztatów o charakterze informacyjno-popularyzacyjnym w zakresie ochrony środowiska i przyrody skierowanym do społeczności lokalnej.

Zob. zdjęcia:

Znajdziesz nas tutaj