Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Pismo okólne nr R.022.1.19

Pismo okólne nr R.022.1.19

w sprawie zmniejszenia środków finansowych za zatrudnionego profesora z zagranicy.

Ze względu na zmianę współczynnika do dotacji podmiotowej, który został zmniejszony w budżetowaniu Uczelni, ogólne środki dofinansowania na realizację wymiany międzyuczelnianej w formie zatrudniania profesorów z zagranicy zostały pomniejszone.

W związku z tym konieczne stało się zmniejszenie kwoty dla jednostek organizacyjnych AP, w których są realizowane zajęcia dydaktyczne przez profesorów z zagranicy, z 8000 zł do 5000 zł., jak w zarządzeniu nr R.021.09.19. Rektora AP w Słupsku oraz komunikacie nr 1/2019 Kwestora AP w Słupsku.

Znajdziesz nas tutaj