Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Komunikat  nr 7 / 2019 Kwestora Akademii Pomorskiej w Słupsku  z dnia 25 listopada 2019 r.

Komunikat nr 7 / 2019 Kwestora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2019 r.

Dot. zamknięcie bieżącego roku  budżetowego

Komunikat  nr 7 / 2019

Kwestora Akademii Pomorskiej w Słupsku

z dnia 25 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo,

Prorektorzy,

Kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni

działając w porozumieniu z Kierownictwem Uczelni, wzorem lat ubiegłych uprzejmie przypominam stosowane zasady pozwalające na przygotowanie i bezproblemowe zamknięcie bieżącego roku  budżetowego:

  • zaprzestanie dokonywania wszelkich wydatków i zamówień z budżetu Uczelni z dniem 13 grudnia br.,
  • wyjątek stanowią wydatki ze środków na działalność badawczą (badania statutowe, granty wydziałowe dla młodych naukowców, granty) oraz wcześniej zaplanowane wyjazdy służbowe oraz wydatki konferencyjne,
  • przedpłaty dokonane na rzecz przedsięwzięć, których realizacja nastąpi w 2020 roku obciążą koszty działalności w roku ich wykonania,
  • ostateczny termin przekazania dokumentów finansowo-księgowych ze szczególnym uwzględnieniem rachunków z umów cywilno-prawnych dotyczących dydaktyki stacjonarnej, niestacjonarnej oraz studiów podyplomowych stanowi 13  grudnia (piątek).

Po upływie określonych terminów, Kwestura nie będzie przyjmowała do rozliczenia żadnych dokumentów finansowych dotyczących zobowiązań zaciągniętych przez pracowników na rzecz Uczelni (np. faktur, rachunków, umów, itd.).

Zobowiązania te, nie zostaną zapłacone z budżetu Uczelni.

Kwestor

mgr Elżbieta Nowosad

 

Znajdziesz nas tutaj