Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
KOMUNIKAT NR  1/2020 Kwestora Akademii Pomorskiej w Słupsku  z dnia  09.01.2020 r.

KOMUNIKAT NR 1/2020 Kwestora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 09.01.2020 r.

Szanowni Państwo, 

informuję, że od dnia 01.01.2020 r. utworzony został limit centralny o numerze 4-40-6 będący w dyspozycji Dyrektora ds. Infrastruktury. Z powyższego limitu finansowane będą wszelkie wydatki dotyczące świadczeń na rzecz pracowników AP wynikających z przepisów prawnych i regulaminu pracy (zakup odzieży ochronnej, roboczej, okularów, badania okresowe, badania wstępne pracowników, pranie odzieży…).

Przed dokonaniem zakupu, wydatek należy zgłosić w Kancelarii Ogólnej w celu zabezpieczenia środków w w/w limicie i nadania ID dla planowanego zamówienia.

Ponadto informuję, że z początkiem 2020 roku nie jest wymagane zlecenie na udzielenie zamówienia publicznego dla konferencji oraz szkoleń pracowników. Dodatkowo do faktur, które zostały opłacone na podstawie dokumentu proforma, oprócz opisu stwierdzającego wykonanie usługi bądź dostarczenie towaru wystarczy podpis merytoryczny kierownika jednostki.

                                                                                       Kwestor AP

                                                                                       mgr Elżbieta  Nowosad
 

Znajdziesz nas tutaj