Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zarządzenie nr R.021.102.18 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 12 października 2018 roku

Zarządzenie nr R.021.102.18 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 12 października 2018 roku

w sprawie wysokości dopłaty do wypoczynku świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2018 z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie §4 ust. 1 pkt 6 w związku z §8 ust. 1 Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Pomorskiej w Słupsku zarządzam, co następuje:

§ 1

Wysokość dopłaty do wypoczynku świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2018  przedstawia się następująco:

Dochód netto na członka rodziny

Do 1400

Powyżej 1400 do 2200

Powyżej 2200-3000

Powyżej 3000

Powyżej 4000

Dopłata do wypoczynku świątecznego dla pracowników

950

830

710

480

360

Dopłata do wypoczynku świątecznego dla emerytów i rencistów

800

700

600

400

300

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                 Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

                                                                                                              dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

                              

 

 

Znajdziesz nas tutaj