Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzanie Systemem Teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (PBI) w AP

Nowa Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzanie Systemem Teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (PBI) w AP

30 maja 2018 r. Zarządzeniem Nr R.021.53.18 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku wprowadzono w życie Politykę Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzanie Systemem Teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (PBI).

PBI jest dostępna dla pracowników AP  na stronie internetowej Akademii Pomorskiej pod adresem  -  https://bi.apsl.edu.pl/

  1. PBI obowiązuje wszystkich pracowników i studentów AP, jak również osoby trzecie mające dostęp do danych osobowych Uczelni.
  2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych AP do zapoznania się z niniejszym Zarządzeniem i jego przestrzegania oraz do zapoznania z jego postanowieniami podległych pracowników oraz osób, o których mowa w pkt. 1.  

Znajdziesz nas tutaj