Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Godło

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Wzory dokumentów - nauka

Delegacje krajowe

Biuro ds. Nauki rejestruje delegacje krajowe na wyjazd służbowy finansowane ze środków przeznaczonych na naukę (badania statutowe, granty badawcze, rektorskie granty habilitacyjne, granty wydziałowe dla młodych naukowców).

Jednocześnie Biuro ds. Nauki informuje, że w celu rejestracji delegacji należy zgłosić się przed wyjazdem służbowym.

Kierownicy zadań badawczych (dysponenci środków przyznanych na badania statutowe), którzy otrzymali Polecenia wykonania zadania badawczego, powinni składać podpis na wszystkich dokumentach finansowych (fakturach, zamówieniach publicznych, itp.). Istotne jest, aby podpisy dysponentów znajdowały się w szczególności na drukach delegacji obok pieczątki i podpisu dyrektora danej jednostki naukowo-dydaktycznej.

Biuro ds. Nauki informuje, że na rachunkach księgowych i delegacjach powinien znajdować się zawsze numer zadania badawczego, a także informacja, do jakiej wysokości delegowany pracownik może wykorzystać środki przyznane na delegację, realizując określone zadanie badawcze

Dofinansowanie wyjazdu ze środków Prorektora ds. Nauki

Osoby, które chcą ubiegać się o dofinansowanie wyjazdu ze środków Prorektora ds. Nauki AP proszone są o napisanie prośby na wzór dokumentu: "Prośba o dofinansowanie wyjazdu- wzór"

Pliki do pobrania:

 

Delegacje zagraniczne

Wyjazdy zagraniczne - schemat drogi administracyjnej

Pliki do pobrania: 

Rozporządzenie w sprawie należności z tytułu podróży służbowej 29.I.2013 r.

Znajdziesz nas tutaj