Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Oferta

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

O Uniwersytecie dla Dzieci

Uniwersytet dla Dzieci Akademii Pomorskiej w Słupsku stworzony został z myślą o najmłodszych naukowcach. UdD przy Akademii Pomorskiej w Słupsku działa od marca 2010 roku. Nasi najmłodsi studenci uczestniczą w atrakcyjnych wykładach oraz ćwiczeniach z różnych dziedzin nauki: fizyki, matematyki, biologii, geografii, nauk medycznych, a także humanistycznych. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich. Wykłady i ćwiczenia realizowane są w nowocześnie wyposażonych salach audiowizualnych i laboratoriach Akademii Pomorskiej.

 

UdD ma na celu wzbogacanie dotychczasowych zainteresowań i wiedzy dzieci, rozwijanie ich intelektu oraz twórczego potencjału, a także pielęgnowanie w nich naturalnej ciekawości świata w czasie trwania wykładów oraz ćwiczeń. UdD przygotowuje maluchy do życia w społeczeństwie opartym na wiedzy, udostępniając najlepsze źródła poznania świata oraz wykorzystując najnowocześniejsze formy edukacyjne. Pragniemy, aby przez kontakt z nauką i kulturą odnajdywały one własne pasje, rozumiały świat, w którym żyją i potrafiły w nim działać.

Znajdziesz nas tutaj