Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Oferta

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Poradnictwo zawodowe

Celem poradnictwa zawodowego jest udzielanie pomocy przez pracownika ABK w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób, które zgłaszają się po taką pomoc do Biura. Pomoc może być świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika z osobą potrzebującą pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego. W ramach usługi poradnictwa zawodowego pracownicy Biura prowadzą również grupowe spotkania w formie warsztatów z osobami potrzebującymi pomocy. W ramach poradnictwa zawodowego możesz uzyskać pomoc m.in. w zakresie:

 • wyboru lub zmiany zawodu,
 • zaplanowania kariery zawodowej
 • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych,
 • określenia swoich kompetencji i zainteresowań,
 • zaplanowania drogi i rozwoju zawodowego.

Na czym polega poradnictwo indywidualne?

Jeżeli chciałbyś skorzystać z poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej, możesz to zrobić za pośrednictwem ABK, Powiatowego Urzędu Pracy lub centrum informacji i planowania kariery zawodowej. W ramach świadczonej pomocy pracownik udzieli:

 • porady indywidualnej lub porady indywidualnej na odległość przez telefon lub np. drogą mailową, gdy zgłosisz potrzebę pomocy, aby rozwiązać problem zawodowy;
 • informacji indywidualnej lub informacji indywidualnej na odległość przez telefon lub drogą mailową, gdy zgłosisz potrzebę uzyskania informacji zawodowej.

W trakcie porady wspólnie z pracownikiem określicie problem zawodowy i możliwe sposoby jego rozwiązania. Problemy zawodowe, z którymi możesz zwrócić się z prośbą o pomoc, mogą dotyczyć np. wyboru lub zmiany zawodu, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia, planowania rozwoju zawodowego, poszukiwania źródeł informacji, wyboru miejsca pracy lub wyboru formy pomocy, którą ABK mogłoby zaproponować, aby pomóc najefektywniej, np. kierując Cię na szkolenie czy też udzielając informacji na temat wsparcia w rozpoczęciu własnej działalności.

Na czym polega poradnictwo grupowe?

Jeżeli chciałbyś skorzystać z poradnictwa zawodowego w formie grupowej, możesz to zrobić za pośrednictwem ABK, Powiatowego Urzędu Pracy lub centrum informacji i planowania kariery zawodowej. W ramach świadczonej tam pomocy możesz skorzystać z:

 • porady grupowej, udzielanej osobom, które potrzebują pomocy w celu rozwiązania ich problemów zawodowych lub nabycia umiejętności w zakresie poszukiwania pracy;
 • informacji grupowej, udzielanej osobom podczas spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowej;
 • szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy;

Poradnictwo grupowe realizowane jest w formie warsztatowej, a jego celem jest m.in. pomoc w:

 • lepszym radzeniu sobie w poszukiwaniu pracy,
 • planowaniu kariery zawodowej i określaniu potencjału zawodowego,
 • poznaniu własnych preferencji zawodowych,
 • przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą,
 • przygotowaniu do założenia działalności gospodarczej.

 

Znajdziesz nas tutaj