Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło

Oferta

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne to pomoc potrzebna w orientacji zawodowej,  przy wyborze dalszej drogi edukacji i zawodu. Poradnictwo psychologiczne jest procesem, w którym doradca zawodowy – psycholog i klient (osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, młodzież dokonująca wyboru dalszej drogi edukacji) pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy. Współpraca ta prowadzi do wykrystalizowania się preferencji zawodowych, co w konsekwencji może mieć widoczne rezultaty w znalezieniu lub zmianie ścieżki edukacji oraz miejsca zatrudnienia. W ramach poradnictwa zawodowego można uzyskać pomoc m.in. w zakresie:

  • diagnozy profilu osobowościowego;
  • diagnozy predyspozycji i uzdolnień zawodowych;
  • określenia zainteresowań i preferencji zawodowych;
  • stworzenia IPD (Indywidualnego Planu Działania);
  • psychologicznego przygotowania do spotkania z pracodawcą (rozmowa kwalifikacyjna).

 

Znajdziesz nas tutaj