Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Godło

Oferta

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Uniwersytet dla Dzieci

Informacje o najbliższych zajęciach

Szanowni Państwo! 

Zapraszamy do Uniwersytetu dla Dzieci

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Opłata semestralna (za warsztat): 170 zł.

Opłaty należy uiszczać na poniżej podane konto bankowe:

Bank Pekao S.A. 62 1240 3770 1111 0000 4068 0604

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr subkonta: 249-101

KONTAKT:

mgr Magdalena Skapowicz

Uniwersytet dla Dzieci

ul. Kozietulskiego 6-7

76-200 Słupsk

pokój nr 4

tel.: +48 59 848 38 88

e-mail: magdaskapowicz@gmail.com

Realizowane projekty:

Do pobrania:

 

Uniwersytet dla Dzieci Akademii Pomorskiej w Słupsku stworzony został z myślą o najmłodszych naukowcach. UdD przy Akademii Pomorskiej w Słupsku działa od marca 2010 roku. Nasi najmłodsi studenci uczestniczą w atrakcyjnych wykładach oraz ćwiczeniach z różnych dziedzin nauki: fizyki, matematyki, biologii, geografii, nauk medycznych, a także humanistycznych. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich. Wykłady i ćwiczenia realizowane są w nowocześnie wyposażonych salach audiowizualnych i laboratoriach Akademii Pomorskiej.

UdD ma na celu wzbogacanie dotychczasowych zainteresowań i wiedzy dzieci, rozwijanie ich intelektu oraz twórczego potencjału, a także pielęgnowanie w nich naturalnej ciekawości świata w czasie trwania wykładów oraz ćwiczeń. UdD przygotowuje maluchy do życia w społeczeństwie opartym na wiedzy, udostępniając najlepsze źródła poznania świata oraz wykorzystując najnowocześniejsze formy edukacyjne. Pragniemy, aby przez kontakt z nauką i kulturą odnajdywały one własne pasje, rozumiały świat, w którym żyją i potrafiły w nim działać.

Znajdziesz nas tutaj