Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

O uczelni

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Danuta Gierczyńska prof. AP – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów – Przewodnicząca Komisji

dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP – Prorektor ds. Nauki

dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP – Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego

dr hab. inż. Anna Jarosiewicz, prof. AP – Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

dr Iwona Gumowska – Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, Wydział Nauk Społecznych

dr Monika Waśkow – Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, Wydział Nauk o Zdrowiu, Przewodnicząca Komisji ds. Publikacji Informacji

dr Tomasz Pączek – Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

dr Zofia Lewandowska – przewodnicząca Komisji Weryfikującej Programy Kształcenia

dr Jonanta Maciąg – przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia na Studiach Podyplomowych

dr Rafał Kuligowski – Uczelniany Koordynator ds. Praktyk i Staży

mgr Patrycja Jędrzejewska – doktorantka WFH

Dawid Gibas – student WMP

Kryspin Lelo – student WMP

Wojciech Dymek  – student WNS

Alicja Rodziewicz – studentka WNS

Łukasz Lubiński – student WFH

Miłosz Nowosielski – student WFH

Kinga Skawińska – studentka WNoZiB

Martyna Łata – studentka WNoZiB

Agata Zielonka – studentka WNoZ

Martyna Winnicka – studentka WNoZ

 

Znajdziesz nas tutaj