Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

O uczelni

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Schemat organizacyjny

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AP W SŁUPSKU

System zarządzania jakością kształcenia tworzą powiązane ze sobą struktury, procesy, procedury/zasady i narzędzia, związane z projektowaniem, realizacją, oceną i doskonaleniem procesu kształcenia.

Celem ogólnym działalności podejmowanej w Akademii w zakresie zarządzania jakością kształcenia jest stworzenie odpowiednich warunków, określenie stosownych zasad oraz przygotowanie narzędzi, metod i procedur umożliwiających:

1) zapewnianie wysokiej jakości kształcenia;

2) monitorowanie i ewaluację jakości kształcenia;

3) doskonalenie jakości kształcenia.

Za jakość kształcenia w AP w Słupsku odpowiedzialni są wszyscy członkowie społeczności akademickiej Uczelni, w tym władze, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji, studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych.

Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem Systemu w Akademii sprawuje Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

Dokumenty:

Uchwała nr R.000.63.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 30.10.2019 r. w sprawie przyjęcia Zasad organizacji i funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Znajdziesz nas tutaj