Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

O uczelni

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA)

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA)

- zapewnia wsparcie w zakresie przeciwdziałania naruszeniom przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- wykorzystuje dane zawarte w repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz bazie dokumentów w postępowaniach awansowych,
- korzystanie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego jest nieodpłatne dla uczelni, instytutów PAN, instytutów badawczych, instytutów międzynarodowych, PKA oraz RDN.

Dokumenty:

Zarządzenie nr R.021.22.21 Rektora AP w Słupsku z dnia 11.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w AP w Słupsku

Znajdziesz nas tutaj