Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło

O uczelni

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zarządzenia

Zarządzenie nr R.021.143.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 18.12.19 r. w spr. wprowadzenia Procedury dotyczącej ustalania programu studiów podyplomowych/wprowadzania zmian w programie studiów podyplomowych w AP a Słupsku

Zarządzenie nr R.021.141.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 12.12.19 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dotyczącej przygotowania wniosku w sprawie pozwolenia na utworzenie studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku 

Zarządzenie nr R.021.140.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 12.12.19 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dotyczącej ustalania programu studiów/wprowadzania zmian w programie studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku 

Zarządzenie nr R.021.139.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 12.12.19 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym

Zarządzenie nr R.021.137.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 12.12.19 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia i finanse o profilu praktycznym

Zarządzenie nr R.021.136.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 12.12.19 r. w sprawie powołania Uczelnianej komisji ds. jakości kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 

Zarządzenie nr R.021.135.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 12.12.19 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. jakości kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 

Zarządzenie nr R.021.126.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 27.11.19 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni systemu Antyplagiat zintegrowanego z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym

Zarządzenie nr R.021.125.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 26.11.19 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie o profilu praktycznym

 

Znajdziesz nas tutaj