Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

O uczelni

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Uchwały

UCHWAŁA NR R.000.75.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania 

UCHWAŁA NR R.000.61.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Pomorskiej w Słupsku

UCHWAŁA NR R.000.60.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych Obsługa ruchu turystycznego w obiektach hotelarskich i spędzania czasu wolnego

UCHWAŁA NR R.000.59.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie

UCHWAŁA NR R.000.58.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku informatyka

UCHWAŁA NR R.000.57.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku socjologia

UCHWAŁA NR R.000.56.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku historia

UCHWAŁA NR R.000.55.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w programie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku pedagogika

UCHWAŁA NR R.000.54.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w programie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie

UCHWAŁA NR R.000.53.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku stosunki międzynarodowe

UCHWAŁA NR R.000.49.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 27.05.20 r. w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku fizyka techniczna

Uchwała nr R.000.43.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 29.04.20 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr R.000.42.20 Senatu AP w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku położnictwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr R.000.41.20 Senatu AP z dnia 29.04.20 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku florystyka ze sztuką ogrodową, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr R.000.40.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 29.04.20 r. w sprawie przyjęcia zasad dotyczących organizacji praktyk studenckich i doktoranckich w AP w Słupsku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19

Uchwała nr R.000.34.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 29.04.20 r. w spr. przyjęcia Aneksu nr 1 do Uchwały nr R.000.46.19 Senatu AP z dnia 19.06.19 r. w spr. uchwalenia Regulaminu Studiów AP

Uchwała nr R.000.14.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 26.02.20 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki Jakości Kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku 

Uchwała nr R.000.15.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 26.02.20 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Rachunkowość budżetowa i finansowa w Katedrze Zarządzania

Uchwała nr R.000.77.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 18.12.19 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie

Uchwała nr R.000.76.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 18.12.19 r. w spr. zatwierdzenia programów studiów podyplomowych Diagnostyka i terapia patologii społecznych w cyberprzestrzeni (I edycja) w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego

Uchwała nr R.000.68.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 27.11.19 r. w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji Dydaktyki

Uchwała nr R.000.63.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 30.10.19 r. w sprawie przyjęcia Zasad organizacji i funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w AP w Słupsku

Uchwała nr R.000.61.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 30.10.19 r. w sprawie dostosowania programu studiów Logistyka do wymagań określonych w Ustawie z dnia 20.07.18 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała nr R.000.60.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 30.10.19 r. w sprawie przyporządkowania kierunku studiów Logistyka prowadzonego w AP w Słupsku do dyscyplin naukowych

Uchwała nr R.000.57.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Edukacja nowej generacji (I edycja) w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr R.000.56.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w sprawie dostosowania organizacji potwierdzenia efektów uczenia się do wymagań określonych w ustawie z dnia 20.07.18 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Uchwała nr R.000.55.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w AP w Słupsku do dyscyplin naukowych lat artystycznych

Uchwała nr R.000.54.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w spr. dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akad. 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20.07.18 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

 

 

Znajdziesz nas tutaj