Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło

O uczelni

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Uchwały

Uchwała nr R.000.14.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 26.02.20 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki Jakości Kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku 

Uchwała nr R.000.15.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 26.02.20 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Rachunkowość budżetowa i finansowa w Katedrze Zarządzania

Uchwała nr R.000.77.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 18.12.19 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie

Uchwała nr R.000.76.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 18.12.19 r. w spr. zatwierdzenia programów studiów podyplomowych Diagnostyka i terapia patologii społecznych w cyberprzestrzeni (I edycja) w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego

Uchwała nr R.000.68.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 27.11.19 r. w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji Dydaktyki

Uchwała nr R.000.63.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 30.10.19 r. w sprawie przyjęcia Zasad organizacji i funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w AP w Słupsku

Uchwała nr R.000.61.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 30.10.19 r. w sprawie dostosowania programu studiów Logistyka do wymagań określonych w Ustawie z dnia 20.07.18 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała nr R.000.60.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 30.10.19 r. w sprawie przyporządkowania kierunku studiów Logistyka prowadzonego w AP w Słupsku do dyscyplin naukowych

Uchwała nr R.000.57.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Edukacja nowej generacji (I edycja) w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr R.000.56.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w sprawie dostosowania organizacji potwierdzenia efektów uczenia się do wymagań określonych w ustawie z dnia 20.07.18 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Uchwała nr R.000.55.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w AP w Słupsku do dyscyplin naukowych lat artystycznych

Uchwała nr R.000.54.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w spr. dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akad. 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20.07.18 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

 

 

Znajdziesz nas tutaj