Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło

O uczelni

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Uchwały

Uchwała nr R.000.56.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w sprawie dostosowania organizacji potwierdzenia efektów uczenia się do wymagań określonych w ustawie z dnia 20.07.18 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Uchwała nr R.000.55.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w AP w Słupsku do dyscyplin naukowych lat artystycznych

Uchwała nr R.000.54.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w spr. dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akad. 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20.07.18 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

 

Zarządzenia

Zatwierdzone efekty i programy kształcenia

 

 

Znajdziesz nas tutaj