Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

O uczelni

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Akty prawne/programy studiów

Zarządzenie nr R.021.28.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 19.02.20 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe o profilu ogólnoakademickim

Zarządzenie nr R.021.22.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 12.02.20 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku florystyka ze sztuką ogrodową o profilu praktycznym 

Zarządzenie nr R.021.20.20 rektora AP w Słupsku z dnia 12.02.20 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo o profilu praktycznym

Zarządzenie nr R.021.13.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 29.01.20 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna o profilu praktycznym

Uchwała nr R.000.77.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 18.12.19 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie

Zarządzenie nr R.021.139.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 12.12.19 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym

Zarządzenie nr R.021.137.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 12.12.19 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia i finanse o profilu praktycznym

Zarządzenie nr R.021.125.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 26.11.19 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie o profilu praktycznym

Uchwała nr R.000.61.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 30.10.19 r. w sprawie dostosowania programu studiów Logistyka do wymagań określonych w Ustawie z dnia 20.07.18 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała nr R.000.60.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 30.10.19 r. w sprawie przyporządkowania kierunku studiów Logistyka prowadzonego w AP w Słupsku do dyscyplin naukowych

Uchwała nr R.000.55.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w AP w Słupsku do dyscyplin naukowych lat artystycznych

Uchwała nr R.000.54.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w spr. dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akad. 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20.07.18 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

 

Znajdziesz nas tutaj