Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową

W dniach 17-18 maja br. zapraszamy serdecznie do Ustki na konferencję "Sacrum prywatne w medium literatury" 

zorganizowaną przez Instytut Polonistyki AP w Słupsku i Koło Naukowe Polonistów naszej Uczelni. Miejsce: Centrum Aktywności Twórczej, ul. Zaruskiego 1 A.

Współorganizacja: Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku, Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

Patronat medialny: "Głos Pomorza", Radio Koszalin – Studio Słupsk

 17-18 maja 2018 Ustka, Centrum Aktywności Twórczej, ul. Zaruskiego 1 a

 17 maja, godz. 9.00

Otwarcie Konferencji:

- Prorektor ds. Nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP

- Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Słupsku Magdalena Mijewska

- Dyrektor Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku Edyta Wolska

- kierownik merytoryczny konferencji dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP

9. 15 – 10.15: krąg I

dr Paweł Plichta (UJ) „Sacrum” przeżywane na Camino de Santiago w narracjach polskich „peregrinos”

dr Katarzyna Kaczor-Scheitler (UŁ), Sacrum prywatne w rękopiśmiennym „Wirydarzu duchownym” (1746)

mgr Edyta Skoryna (UAM), „Sacrum” a indywidualizm w literaturze późnego polskiego oświecenia. „Casus” twórczości Hugona Kołłątaja

mgr Elżbieta Szyngiel (UWr.),  O doświadczeniu sacrum w korespondencji Elizy Krasińskiej

10.15 - 10. 45: przerwa kawowa

10.45 - 11.45: krąg II

mgr Iwona Płóciennik (AP w Słupsku), Wyrazić to, co „całkiem inne”. Norwid i doświadczenie „sacrum”

mgr Katarzyna Wasyl (AP w Słupsku), Sztuka jako świeckie sacrum bohaterów prozy Malwiny Meyersonowej i Anieli Kallas

mgr Kinga Mielczarek (AP w Słupsku), Doświadczenia duchowe w ”Oksanie” Marii Sadowskiej

11.45 – 12.15: przerwa kawowa

12.15-13.15: krąg III

mgr Emilia Juchniewicz (AP w Słupsku), Restauracja, bar, karczma, kasyno jako święta przestrzeń mężczyzny w  utworach H. Krzemienieckiej i A. Pilchowej

mgr Agnieszka Dębowska (AP w Słupsku),  O przestrzeni sakralnej w „Wyspie” Róży Ostrowskiej

mgr Natalia Chodorowska (UMK), Warmia i Mazury/ Prusy Wschodnie jako sacrum prywatne w literaturze polskiej i niemieckiej

13. 15  - 14. 15: dyskusja nad referatami

18.00: elektryczne sacrum muzyczne

Lucyan – sitar, bansuri, Renata - tampura

18 maja 2018 r.

9.00–10.00: krąg IV

mgr Fryderyk Nguyen (UWr.), Psychologia religii w „Xiędzu Fauście” Tadeusza Micińskiego

mgr Monika Szyszka vel Syska (UŁ), Schulz i reakcja na świętość

mgr Justyna Morawska (UW), „Wstrząśnięty do głębi płakałem”. O doświadczeniach czytelniczych Brunona Schulza

mgr Wojciech Pietras (UW), „Numinosum” w poezji Bolesława Leśmiana

10.00 - 10. 30: przerwa kawowa

10.30–11.30: krąg V

mgr Łukasz Piaskowski (UWr.), Muzyka jako substrat przestrzeni sacrum w twórczości Józefa Czechowicza

mgr Alicja Balcerzak (AP w Słupsku), Przerywając milczenie prywatnego sacrum holokaustu w „Fałszerzach pieprzu” Moniki Sznajderman

mgr Joanna Nowak (AP w Słupsku), O chrześcijańskich nawróceniach muzyków rockowych

mgr Klaudia Renusch (UG), „Sacrum” sprofanowane. Sławomir Mrożek o sobie samym

11.30 – 12.00: przerwa kawowa

12.00–13.00: krąg VI

mgr Emanuela Czeladka (AP w Słupsku) - „Wracam do prostego języka dzieci…”. Nietykalne dziecięctwo w poezji Jacka Podsiadły

mgr Krzysztof Socha (UR), Interpretacje tradycji religijno-biblijnej w balladach Sylwestra Podolskiego

dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP (AP w Słupsku), Od buddyzmu do wolności. Toni Packer i współczesna duchowość

13.00-14.00: dyskusja nad referatami

18.00: akustyczne sacrum muzyczne": Ridibundus – łopot i piski

Zadanie finansowane w ramach umowy 879/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

Znajdziesz nas tutaj