Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

W dniach 24-25 kwietnia br. zapraszamy serdecznie na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję – „50 lat emigracyjnej twórczości Henryka Grynberga” - Muzeum Emigracji w Gdyni, Muzeum Sopotu.

Współorganizatorem są Akademia Pomorska w Słupsku i Muzeum Emigracji w Gdyni. Partnerem w organizacji konferencji jest tu także Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Dwudniowa międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa "Henryk Grynberg: Half a Century of Émigré Writing” poświęcona jest twórczości Henryka Grynberga, który opuścił Polskę w 1967 roku i obecnie jest największym żyjącym pisarzem języka polskiego na emigracji. Konferencja zbiega się w czasie z pięćdziesiątą rocznicą Marca’68 i ma za zadanie podsumować, a zarazem zrewidować i uaktualnić stan badań nad dorobkiem autora „Żydowskiej wojny”. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Antony Polonsky (Brandeis University i University of Oxford), a wydarzeniem specjalnym będzie pokaz filmu „Miejsce urodzenia” w reżyserii Pawła Łozińskiego. Referaty będą wygłaszane w języku polskim i angielskim. 

Znajdziesz nas tutaj