Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

Akademia Pomorska w Słupsku w dniach 25-28 września 2018 roku ma zaszczyt zaprosić na II Międzynarodową Konferencję Naukową „Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu”. Konferencja ta będzie poświęcona problematyce wpływu zmian klimatycznych na naturalne zasoby szeroko rozumianych obszarów granicznych. Jest ona organizowana przez Instytut Geografii i Studiów Regionalnych oraz Instytut Biologii i Ochrony Środowiska.

Zakres tematyczny konferencji NARBAC koncentruje się wokół szeregu zagadnień w odniesieniu do zmian klimatu:

 • zapis zmian w osadach czwartorzędowych w oparciu o dane paleobiologiczne i paleozoologiczne;
 • zapis przeszłej i analiza obecnej działalności gospodarczej człowieka w środowisku przyrodniczym
 • metody badań przeszłych zmian i prognozowanie;
 • emisja zanieczyszczeń do wybranych komponentów środowiska;
 • polityka klimatyczna - działania redukcyjne i adaptacyjne;
 • zmiany warunków produkcji rolnej;
 • tendencje zmian bioróżnorodności w różnych ekosystemach granicznych;
 • rozwój turystyki (geoturystyki) i rekreacji;
 • wpływ zmian globalnych na gospodarkę sektorową: leśnictwo, energetyka, transport, rolnictwo, gospodarka przestrzenna i obszary zurbanizowane;
 • zrównoważony rozwój regionalny i lokalny z uwzględnieniem zmian klimatu;
 • funkcjonowanie obszarów chronionych w warunkach niestabilności klimatycznej.

Strona internetowa: http://narbac.apsl.edu.pl 

Miejsce i termin konferencji: Słupsk – Akademia Pomorska, Smołdzino – siedziba Słowińskiego Parku Narodowego, Termin: 25–28 września 2018 r.

Język konferencji: język polski, angielski, ukraiński, rosyjski

 • slajdy prezentacji i postery obligatoryjnie w języku angielskim

Zgłoszenie uczestnictwa: Zgłoszenie udziału uczestnictwa następuje poprzez przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa. Karty prosimy przesyłać na adres:

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

ul. Partyzantów 27

76-200 Słupsk

z dopiskiem „konferencja NARBAC 2018” lub na adres e-mail: konferencja.narbac@apsl.edu.pl

Przyjęcie zgłoszenia na konferencję nastąpi po nadesłaniu formularza zgłoszeniowego oraz uiszczeniu opłaty konferencyjnej.

Koszty: Przewidywany koszt uczestnictwa w konferencji wyniesie: 600 zł (opłata I termin) i obejmuje: wyżywienie (lunche i uroczystą kolację), przerwy kawowe, materiały konferencyjne, przejazdy podczas konferencji (sesja w SPN, sesje terenowe).

Wpłaty:

• Pełna opłata konferencyjna płatna w I terminie do 15.04.2018 – 600 zł,

• Opłata w II terminie do 30.04.2018 – 650 zł

• Studenci i doktoranci opłata w I terminie do 15.04.2018 - 500 zł

• Opłata w II terminie do 30.04.2018 – 550 zł

Wpłaty prosimy kierować na r-k bankowy Banku Pekao S.A.:

02 1240 3770 1111 0000 4068 0617

W tytule wpłaty prosimy o podanie w następującej kolejności:

• subkonto 249-513;

• imię i nazwisko uczestnika

• nazwa Instytucji dokonującej wpłaty

• nazwa konferencji – „NARBAC 2018”

UWAGA! Opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów noclegów. Noclegi prosimy rezerwować we własnym zakresie.

Propozycje noclegów: akademiki Akademii Pomorskiej w Słupsku, baza hotelowa Słupska i okolic. Informacje o chęci rezerwacji pokoi w akademikach prosimy o przesłanie najpóźniej do końca lutego 2018.

Akademiki:

• Pokoje o podwyższonym standardzie: pokój 1-osobowy – 65-70 zł; 2-osobowy – 55zł

• Pokoje standard: 1-osobowy – 50 zł; 2-osobowy – 40 zł

Wybrane hotele:

• Hotel Piast: pokój 1-osobowy –230 zł, pokój 2-osobowy – 250 zł, pokój 3-osobowy - 290 zł; • Pensione Antonio: pokój 2-osobowy – 150 zł, pokój 3-osobowy - 190 zł, pokój 4-osobowy - 340 zł • Hotel Atena: ok. 170 zł od osoby za noc, rabat 15% dla dużej grupy • Intryga: 8 pokoi 2-osobowych, 2 pokoje 1-osobowe, cena: 190 zł za pokój 1-osobowy

Publikacja materiałów konferencyjnych:

Abstrakty referatów i posterów prosimy przesyłać elektronicznie na adres: aneta.marek@apsl.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2018 r.

Książka abstraktów w postaci pliku PDF będzie do pobrania na stronie internetowej konferencji, a także przekazana uczestnikom na płycie CD.

Materiały pokonferencyjne:

Monografia - organizator konferencji zamierza wydać materiały pokonferencyjne, które będą uzupełnieniem całości wydarzenia i pozwolą raz jeszcze wrócić do wielu interesujących tematów poruszanych podczas konferencji.

Planowane jest zamieszczenie artykułów w monografii wydanej przez Akademię Pomorską w Słupsku pt. „Natural resources of border areas under a changing climate Vol. 2” Artykuły publikowane w monografii należy przesłać do dnia 15 maja 2018 r.

Możliwa jest także publikacja artykułów w czasopismach:

• Studia Quaternaria (w języku angielskim) – lista B, 14 pkt.

• Słupskie Prace Geograficzne - lista B, 6 pkt.

• Słupskie Prace Biologiczne - lista B, 7 pkt. • Baltic Coastal Zone - lista B, 11 pkt.

Szczegółowe informacje dostępne w materiałach poniżej: 

 

Znajdziesz nas tutaj