Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na konferencję nt. ZMIANY NA RYNKU PRACY -  PERSPEKTYWA PRACODAWCY I PRACOWNIKA

Zaproszenie na konferencję nt. ZMIANY NA RYNKU PRACY - PERSPEKTYWA PRACODAWCY I PRACOWNIKA

Data i miejsce konferencji: 

14 września 2018 r. 

Akademia Pomorska Słupsk

Ul. Kozietulskiego 6-7

 Założenia konferencji

Rynek pracy przekształca się z rynku pracodawcy w rynek pracownika. Zjawisko to jest nowe, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, ma charakter rozwojowy i determinuje problemy firm w pozyskaniu i utrzymaniu kapitału ludzkiego, zapewniającego im konkurencyjność.Jest ono wynikiem szeregu uwarunkowań społeczno - ekonomicznych i organizacyjnych oraz rodzi wiele problemów. Zachodzące współcześnie, istotne przekształcenia w obszarze stosunków pracy, automatyzacji i cyfryzacji procesów wytwórczych, modeli karier zawodowych, re-definicji wartości organizacyjnych - to tylko wybrane przesłanki dalszych zmian rynku pracy.

Zdiagnozowaniu obecnej sytuacji i poszukiwaniu rozwiązań optymalnych dla biznesu, będzie poświęcona konferencja naukowa.  Serdecznie zapraszamy do Słupska, który w połowie  września oferuje atrakcje pobytu nad polskim Bałtykiem – już bez zgiełku turystycznego, a za to z możliwością inspirującej  wymiany  myśli i  refleksji naukowej.

Więcej w informacji na stronie www konferencji

Do pobrania:

Znajdziesz nas tutaj